Disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op deze site is GEEN medisch of therapeutisch advies, maar is uitsluitend bestemd om uw kennis te vergroten. U kunt altijd de inhoud of een deel hiervan bespreken met uw arts. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze homepage niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze website-informatie is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut.

Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met de behandelaar), een overzicht van de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, zo nodig een lichamelijk en aanvullend onderzoek noodzakelijk.
Voor zieke mensen is gezonde voeding met voldoende vitaminen en mineralen uiterst belangrijk. Goede voeding kan het genezingsproces beduidend versnellen. Niemand is gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze homepage. De hier verstrekte informatie vormt één geheel. Het is daarom onjuist om zieke mensen slechts een incompleet deel van de informatie op deze homepage te tonen en daaraan medische adviezen te verbinden. Voor de behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapieën, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet (aanvullende) adviezen op te volgen van personen zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing, A-lidmaatschap van één of meerdere beroepsverenigingen en zonder controle door een wettelijk erkend klacht- en tuchtrecht.  

Ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundige therapeut of arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van natuurgeneeskunde, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermelde dosering grenzen, interacties met reguliere medicijnen en contra-indicaties, en die een goede kennis heeft van de medische basisvakken c.q. literatuur over de reguliere behandeling van ziekten.

Ook Totalvit maakt fouten en het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. Indien van toepassing wordt u vriendelijk verzocht uw opmerkingen en suggesties door te geven, om deze website zo correct en compleet mogelijk te maken. 
Op alle informatie van deze website is deze disclaimer van toepassing.

Mijn hartelijke dank voor uw begrip.

Andy van Rooij
Totalvit
Contact Us

Stuur ons een bericht

Wij reageren op werkdagen binnen enkele uren!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.