Medische Adviescommissie over Vitamine D

Advies over Vitamine D van de Medische Adviescommissie MS Vereniging Nederland

2 min read

Advies over Vitamine D van de Medische Adviescommissie MS Vereniging Nederland

Vitamine D

Is de verzamelnaam voor een aantal chemische stoffen. Eén daarvan is vitamine D3 (colecalciferol). Dit is de grondstof voor het hormoon 1,25-dihydroxyvitamine D (calcitriol), een belangrijk hormoon met onder meer een ontstekingsremmende werking.

Vitamine D zorgt ook voor de hoeveelheid kalk in het lichaam, ofwel calcium. Voor het in stand houden van ons skelet is bijvoorbeeld voldoende calcium en vitamine D3 nodig, onze botten bestaan immers voor een groot deel uit kalk.

Maar vitamine D3 en calcium zijn ook van belang voor de werking van onze spieren, zenuwen, hersenen en het immuunsysteem. Daar vitamine D3 een belangrijke rol speelt bij het goed functioneren van ons immuunsysteem is er in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de rol van vitamine D3 bij het ontstaan van MS, bij het verminderen van het aantal MS-aanvallen en het tegengaan van de invaliditeit.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen met een lager vitamine D gehalte in het bloed een grotere kans hebben op de diagnose MS dan de kinderen met een hoger vitamine D gehalte.

Alhoewel een vitamine D tekort alleen niet direct zal leiden tot MS, vermoedt men op basis van de onderzoeken dat een te laag vitamine D gehalte in samenhang met andere factoren wel kan bijdragen aan de gevoeligheid voor het ontwikkelen van de ziekte. Of een hogere vitamine D spiegel in het bloed bij mensen met MS een remmende werking op de ziekteactiviteit en op de progressie heeft is vooralsnog niet aangetoond.

Voor het volledige artikel lees verder op MSweb.nl